Garancia

A PC-MAX Kft. minden általa eladott termékre - a termék használt, vagy új jellegétől függően – különböző időtartamú jótállást vállal.

1. Használt komplett konfigurációkHasznált komplett konfigurációk, monitorok, printerek, notebookok és egyes alkatrészek esetében - a jótállási jegyen 2 csillaggal (**) jelöljük - az alábbi garancia időt biztosítjuk:

Számítógépek, TFT monitorok: 12 hónap
Notebookok, PC- alkatrészek (alaplapok, VGA kártyák, winchesterek, stb.): 6 hónap
Nyomtatók, CRT monitorok: 3 hónap

Az ettől eltérő esetekben a garancia hossza a termék nevében zárójelben szerepel.
Lézernyomtatók esetében a garancia nem vonatkozik a toner / kazetta állapotára. A lapfelszedő egység meghibásodására 3 nap cseregaranciát biztosítunk.

2. Használt, magánszemélyektől felvásárolt termékekHasznált, magánszemélyektől vásárolt termékekre és alkatrészekre - a jótállási jegyen 1 csillaggal (*) jelöljük - 15 nap cseregaranciát biztosítunk.

3. Új termékekÚj termékek esetében a garanciát a jótállási jegyen csillag-jelzés nélkül szerepeltetjük.
Amennyiben a termék rendelkezik garanciaszámmal, a jótállás idő minimum 1 év, vagy ha több, azt a termék nevében feltüntetjük.
Ha a termék nem rendelkezik garanciaszámmal, akkor a jótállás minden esetben 3 nap. (pl. billentyűk, egerek, kellékek, stb.)Garanciális feltételek, ügyintézés:1. A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés (pl. számla vagy nyugta) keretében értékesített, az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

2. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet adni.

3. A jótállási igény a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető, melyhez a számla vagy nyugta is csak a 3 nap jótállású termékek meghibásodása esetén szükséges.

4. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesítheti (jelen esetben a PC-MAX Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 57., vagy 1074 Budapest, Rottenbiller u. 4/B telephelyén) a teljes nyitvatartási időben.
Garanciafutár

 

A weboldalunkon (www.pc-max.hu) kiszállítással megrendelt termék meghibásodása esetén igénybe vehető a Garanciafutár szolgáltatásunk. Erről részletesebben itt tájékozódhat.


 A vásárlót - a fentieken kívül - az alábbi jogok illetik meg :a) A javításra történő átadástól számított legrövidebb időn belül a PC-MAX Kft. köteles az ügyfél kérése alapján a termék javítását vagy cseréjét elvégezni.

b) Javítás esetén a jótállás tartama meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a vevő a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ez az időtartam a javításkor a Jótállási Jegyen feltüntetésre kerül.

c) A vásárlástól számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén, valamint abban az esetben, ha a PC-MAX Kft. a javítást elvégezni nem tudja, a vevő kérheti a termék cseréjét. Ha erre nincs lehetőség - a termék visszaszolgáltatása mellett - a vételárat vissza kell fizetni.

A jótállási kötelezettség az eladót nem terheli, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés, vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás, vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás, illetve nem a gyártó által javasolt tartozék használatának, illetve más számítógép alkatrész (pl. tápegység) meghibásodásának a következménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a vásárlót terhelik.Egyéb tudnivalók:A kifogásolt termékek tesztelését minden esetben elvégezzük.

A hibamentes, vagy csak nem kompatibilis alkatrészek esetében az alábbiak szerint járunk el:

1. Használt, 15 nap garanciás (jótállási jegyen egy csillaggal jelzett) alkatrészek esetében a vásárlástól számított 3 napon belül a teljes összeg levásárolható. A 3 nap lejárta után csak a használt alkarész árlistánkban szereplő értékben tudjuk visszavásárolni. A mindenkori aktuális árlista megtekinthető üzletünkben, vagy ide kattintva, honlapon elérhető árlistánkban.

2. Használt, 3, 6, vagy 12 hónap garanciás (jótállási jegyen két csillaggal jelzett) termékek esetében (amennyiben a termék eredeti állapotában kerül vissza) a vásárlástól számított 3 napon belül a teljes összeg levásárolható.

3. Új, 1-5 év garanciás termékek esetében, amennyiben annak csomagolása sértetlen, a vásárlástól számított 3 napon belül a teljes összeg levásárolható.

Webáruházunkban vásárolt termékeinkkel kapcsolatban a Távollévők között kötött szerződése (17/1999. (II. 5.) Korm. R.) rendelkezései az irányadóak. (kivonatolva):

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (garancia hossza, érvényessége, érvényesítés helye, elállás lehetősége, feltételei) lásd: jelen jótállási jegy

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a fentebb említett tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


Szoftverek, driverek:Számítógépeinket OPERÁCIÓS RENDSZER (PL: WINDOWS) NÉLKÜL ÉRTÉKESÍTJÜK.
Az ettől eltérő esetekben szerepel a termék nevében az installált rendszer neve is.

Számítógépeinket Windows XP környezetben teszteljük, egyéb operációs rendszer (pl. Windows 7) használata esetén vásárlás előtt érdeklődjön munkatársainknál.
A szükséges (csak Windows XP) driverek ide kattintva letölthetőek weboldalunkról, vagy közvetlenül FTP szerverünk gyökérkönyvtárából.